• جشنواره ملی حرکت

    جشنواره ملی حرکت

  • حرم مطهر امام رضا
  • دانشگاه فردوسی
  • دانشگاه فردوسی

انجمن‌های علمی برتر هشتمین دوره از جشنواره ملی حرکت معرفی شدند.

 

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی، در حاشیه مراسم اختتایمه هشتمین دوره از جشنواره ملی حرکت شرکت‌کنندگان برگزیده معرفی شدند.

 

 در بخش بین‌الملل کشور پاکستان برگزیده و کشورهای سوریه، عراق، فرانسه، ارمنستان، آلمان، چین و کره قابل تقدیر شناخته شدند.

 

 دانشگاه فردوسی مشهد در این دوره از جشنواره با 8 عنوان به عنوان دانشگاه برتر اعلام شد. این دانشگاه در 6 بخش ریاضی، حوزه مسابقه، معماری، حوزه نشریه، سلامت گرده‌های شیری، حوزه نشریه، تحقیقات کشاورزی و مکانیک، حوزه ابتکار و هوا و فضا، حوزه انجمن برگزیده، قابل تقدیر معرفی شد. همچنین در دو بخش مهندسی صنایع، حوزه نشریه و مهندسی مکانیک، حوزه  پژوهش، به عنوان انجمن علمی دانشجویی برتر معرفی شد.

 

دانشگاه ارومیه در زمینه انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر و نشریه علمی قابل تقدیر و انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان به عنوان انجمن برگزیده شناخته شد.

 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) در حوزه‌های پژوهش و در بخش نشریه روانشناسی تربیتی قابل تقدیر اعلام شدند. این دانشگاه در حوزه حسابداری نیز انجمن برگزیده شد.

 

دانشگاه ایلام در دو بخش حامیان محیط زیست و دبیر شورای هماهنگی به عنوان انجمن برگزیده شناخته شد.

 

رضا زارعی از دانشگاه بوعلی همدان دبیر برگزیده شورای هماهنگی انجمن‌های علمی دانشجویی معرفی شد.

 

دانشگاه پیام نور اصفهان در زمینه روانشناسی در حوزه آموزش قابل تقدیر معرفی شد.

 

دانشگاه تبریز در دو رشته مهندسی صنایع در بخش کتاب و شیمی و همچنین در حوزه اختراعات قابل تقدیر شناخته شد. همچنین دانشگاه کرمان در مهندسی مکانیک، حوزه آموزش و ژئوفیزیک، در بخش پژوهشی قابل تقدیر معرفی شد.

 

انجمن‌های علمی دانشگاه تربت حیدریه در بخش عمران و معماری، حوزه نشریه و همچنین بخش تولیدات گیاهی، به ترتیب به عنوان انجمن برگزیده و قابل تقدیر معرفی شد.

 

دانشگاه تربیت شهید دبیری در معماری، حوزه نشریه، قابل تقدیر اعلام شد. دانشگاه تربیت مدرس نیز در معماری، حوزه ترویج و مطالعات زنان، در بخش نشریه برگزیده و در معماری، حوزه کتاب، قابل تقدیر شناخته شد. همچنین رسول رجایی از این دانشگاه به عنوان دبیر شورای هماهنگی قابل تقدیر معرفی شد.

 

دانشگاه تهران با کسب 6 عنوان یکی از دانشگاه‌های موفق این دوره از جشنواره ملی حرکت بود. این دانشگاه در مکانیک، حوزه آموزش، نمایش، حوزه نشریه و مکانیک به عنوان انجمن برگزیده انتخاب شد. همچنین در سه بخش جنگل‌داری، حوزه ترویج، صنایع و جامعه‌شناسی، حوزه نشریه، نیز قابل تقدیر معرفی شد.

 

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی در حوزه نشریه قابل تقدیر معرفی شد.

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان در باستان‌شناسی، حوزه نشریه و کارآفرینی قابل تقدیر اعلام شد. دانشگاه شهید باهنر کرمان در مهندسی صنایع، حوزه نشریه، قابل تقدیر و در بخش رباتیک به عنوان کارآفرین برتر برگزیده شد.

 

دانشگاه شهید بهشتی در پنج بخش برگزیده و قابل تقدیر اعلام شد. انجمن علمی دانشجویی جغرافیا در حوزه ترویج و زیست‌شناسی، در بخش نشریه، قابل تقدیر و زبان و ادبیات، در بخش نشریه، به عنوان برگزیده معرفی شد. همچنین علی کاظمی از این دانشگاه به عنوان دبیر شورای هماهنگی قابل تقدیر اعلام شد.

 

دانشگاه شهید چمران اهواز در دو بخش دامپزشکی و آموزش و فیزیک، در بخش نشریه، قابل تقدیر معرفی شد. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بخش زیست‌شناسی، حوزه نشریه، قابل تقدیر و همچنین پویا علیخانی از این دانشگاه به عنوان دبیر شورای هماهنگی برگزیده انتخاب شد.

 

دانشگاه شیراز در سه بخش فیزیک پلاسما، حوزه پژوهش ، تاریخ، حوزه نشریه و انجمن تربیت بدنی علوم ورزشی به عنوان برگزیده انتخاب شد. همچنین این دانشگاه در بخش زیست‌شناسی، حوزه نشریه فیزیک پلاسما و حوزه نوآوری، قابل تقدیر معرفی شد.

 

دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه نشریه بخش کشاورزی به عنوان انجمن علمی برتر معرفی شد. دانشگاه صنعتی امیر کبیر هم در سه بخش پلیمر رنگ، حوزه مسابقه، پلیمر و رنگ، حوزه نشریه و پزشکی، حوزه آموزشی، قابل تقدیر اعلام شد.

 

دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در دو بخش سایبرهنس حوزه پژوهش و معماری، حوزه نشریه، قابل تقدیر شناخته شد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی هم در حوزه مهندسی مکانیک، حوزه مسابقه، به عنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده اعلام شد.

 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر در بخش مواد و فناوری ساخت، حوزه آموزش، به عنوان دانشگاه برگزیده معرفی شد. پس از آن دانشگاه نوشیروانی بابل در مهندسی عمران، حوزه نشریه، قابل تقدیر اعلام شد.

 

دانشگاه علامه طباطبایی در دو بخش اقتصاد، انرژی و محیط زیست، حوزه آموزش و روابط بین‌الملل، حوزه نشریه قابل تقدیر معرفی شد. همچنین این دانشگاه در بخش انرژی و محیط زیست به عنوان انجمن علمی برگزیده انتخاب شد.

 

دانشگاه علم و صنعت ایران در چهار حوزه مهندسی کلینیک، حوزه آموزش، مهندسی مواد، حوزه ترویج و راه‌آهن، حوزه نشریه به عنوان دانشگاه برگزیده معرفی شد و در بخش مهندسی شیمی، حوزه کارآفرینی قابل تقدیر، اعلام شد.

 

دانشگاه علوم کشاورزی ساری در بخش علوم دامی، حوزه نشریه، قابل تقدیر شد.

 

دانشگاه کردستان در بخش ems نشریه قابل تقدیر سناخته شد.

 

دانشگاه گیلان در بخش شیلات، در حوزه نشریه به عنوان انجمن علمی برتر معرفی شد. در بخش ریاضی نیز این دانشگاه قابل تقدیر معرفی شد.

 

دانشگاه لرستان در سه بخش دامپزشکی، روانشناسی و مهندسی برق، حوزه نشریه، قابل تقدیر معرفی شد. دانشگاه جامع علمی و کاربردی تبریز در بخش انجمن، حوزه مسابقه و جهاددانشگاهیف حوزه آموزش، قابل تقدیر شناخته شدند.

 

دانشگاه حکیم سبزواری در دو بخش  مهندسی عمران، در بخش نشریه و مهندسی نفت، حوزه انجمن، برگزیده و قابل تقدیر شد.

 

دانشگاه خوارزمی در این دوره از جشنواره در پنج بخش قابل تقدیر شد. این بخش‌ها شامل مهندسی صنایع، حوزه آموزش، علوم گیاهی، حوزه ترویج، فلسفه تعلیم و تربیت، حوزه پژوهش، مهندسی صنایع، انجمن برگزیده و تاریخ، حوزه نشریه، است.

 

دانشگاه رازی کرمانشاه در مهندسی عمران، حوزه انجمن برگزیده، قابل تقدیر معرفی شد. دانشگاه زابل هم در بخش زبان، حوزه آموزش، قابل تقدیر اعلام شد. دانشگاه زنجان در سه بخش آموزش، علوم دامی، حوزه نشریه و مهندسی برق، حوزه انجمن برگزیده، قابل تقدیر معرفی شد.

 

دانشگاه مراغه در بخش متالوژی و مواد، حوزه نشریه، به عنوان انجمن علمی دانشجویی قابل تقدیر اعلام شد. دانشگاه امام جواد(ع) یزد در بخش انجمن روانشناسی، حوزه آموزش، قابل تقدیر معرفی شد.

 

دانشگاه هنر اصفهان در بخش معماری برگزیده حوزه ترویج شد. دانشگاه هنر در بخش مرمت اشیا و مطالعات موزه، در حوزه نشریه، به عنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده معرفی شد.

 

دانشگاه ولی عصر رفسنجان در مهندسی برق، حوزه کتاب، قابل تقدیر شناخته شد. دانشگاه یزد نیز در سه بخش مکانیک، حوزه آموزش، زمین‌شناسی، حوزه نشریه و محمد زارع از این دانشگاه به عنوان دبیر شورای هماهنگی قابل تقدیر معرفی شد.