• جشنواره ملی حرکت

    جشنواره ملی حرکت

  • حرم مطهر امام رضا
  • دانشگاه فردوسی
  • دانشگاه فردوسی

اعضای اتاق فکر جشنواره :

 

 

 

amini

محمد علی امینی مشهدی

 

 

soleimani

محمد سلیمانی

 

 

 esmaiilpoor

افشین اسماعیل پور

 

 

Image0015

عبدالله لوشابی

 

 

ghorbanzade

رضا قربان زاده

 

 

IMG 20150917 120415

محمد صفریان

 

 

afsharian

مسعود افشاریان

 

10 

علی توکلی

 

 

DANESH

محسن دانشوری

 

sedaghat

علی صداقت

 

 

aghaii

امیرحسین آقایی