• جشنواره ملی حرکت

    جشنواره ملی حرکت

  • حرم مطهر امام رضا
  • دانشگاه فردوسی
  • دانشگاه فردوسی

روابط عمومی: 

 

 

mahna

مهنا سلیان تفتی
مسئول واحد روابط عمومی

 

 

jalili

زهرا جلیلی
مسئول دبیرخانه جشنواره

 

 

3840

زهرا تبریزی
عضو واحد روابط عمومی

 

زهرا امینی مشهدی
مسئول واحد بین الملل