• جشنواره ملی حرکت

    جشنواره ملی حرکت

  • حرم مطهر امام رضا
  • دانشگاه فردوسی
  • دانشگاه فردوسی

 معاونت برنامه های جانبی:

 

razaghi

محمد رزاقی
مسئول امور برنامه های جانبی

 

 علی اصغر خلیل خلیلی
جانشین مسئول امور برنامه های جانبی

 

 

momtaz

علی ممتاز
مسئول واحد گردشگری

 

hojjati

امیر حجتی
مسئول واحد فن بازار

 

ashkzari

نیلوفر اشک زری
مسئول واحد کارگاه ها و نشست ها