• جشنواره ملی حرکت

    جشنواره ملی حرکت

  • حرم مطهر امام رضا
  • دانشگاه فردوسی
  • دانشگاه فردوسی

معاونت امور مالی: 

 

 

aghaii

امیر حسین آقایی میبدی
مسئول امور مالی و اسپانسرینگ

 

 

afsharian

مسعود افشاریان
جانشین مسئول مالی

 

 

 

مژگان معین تقوی
جانشین مسئول امور اسپانسرینگ