• جشنواره ملی حرکت

    جشنواره ملی حرکت

  • حرم مطهر امام رضا
  • دانشگاه فردوسی
  • دانشگاه فردوسی

معاونت اجرایی : 

 

sedaghat

علی صداقت
مسئول امور اجرایی جشنوارهfarda

امیر فردانیان
مسئول واحد مراسمات

 

abbaszade

مجتبی عباس زاده
مسئول واحد نمایشگاه

 

آناهیتا آرزمجو
جانشین مسئول امور اجرایی

mohseni

فاطمه محسنی
جانشین مسئول امور اجرایی

 

hatami

مهدی حاتمی
مسئول واحد انتظامات

 

 karmizadgan

حانیه کریم زادگان
عضو ستاد اجرایی