• جشنواره ملی حرکت

  جشنواره ملی حرکت

 • حرم مطهر امام رضا
 • دانشگاه فردوسی
 • دانشگاه فردوسی

 محورهای جشنواره

 

 • انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در پژوهش

 • انجمن های علمی دانشجویی برگزیده افتخارآفرین

 • انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در کارآفرینی

 • انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در تالیف وترجمه کتاب

 • انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در نشریه علمی دانشجویی

 • انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در مسابقات علمی دانشجویی

 • انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در اختراع و ابتکار و نوآوری

 • انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در فعالیت های آموزشی

 • انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در فعالیت های ترویجی

 • دبیر شورای دبیران برگزیده

 

 5

تندیس اهدایی به انجمن های برگزیده در هفتمین
 جشنواره ملی حرکت
مهر 93 دانشگاه شیراز